1940-talets svenska syn på tecknade serier

Den milde vilden

I bödlarnas fotspår: massavrättningar och terror i finska inbördeskriget 1918

1950-talets svenska seriedebatt

Den svenska synen på spelvåld mellan år 1998-2014

Filmens historia fram tills nu