1940-talets svenska syn på tecknade serier

Den milde vilden

Seriernas betydelse för västerlandet