Kan man snabbt sammanfatta filmens historia? Vi tar och gör ett försök. För den filmintresserade följer härmed en liten sammanfattning av filmens utveckling från 1895 till idag (2017).


Det hela började för cirka etthundratjugotvå år sedan.

1910-1927

1910-1927

1927-1945

1945-1968

1968-1980

1980-1990

1990-2018


Nu har vi förvisso inte lyckats nämna Marilyn Monroe, Stanley Kubrick,  Ingmar Bergman, Quentin Tarrantino, Oliver Stone, George Pal, Hitchcook, Karloff, Lugosi och den första 3D-vågen (med mera) men någonstans måste man dock avsluta. En kort sammanfattning är bara en kort sammanfattning om den är en kort sammanfattning.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

2017-11-01