Det ska tydligt poängteras att undertecknad kanske inte är helt tillfreds med att använda den plattform som resten av redaktionen här på Kulturkritikerna använder för att spotta ut kreativa omdömen om kultur, till att marknadsföra ett eget kulturellt verk. Men i nuläget behövs samtliga kanaler användas, så med det i åtanke har jag den stora äran att få presentera mitt debutverk som författare till er läsare – ”Arif”

Vissa av er känner kanske till att jag, liksom andra på denna fantastiska sajt, har en utbildning i journalistik. I mitt fall försörjer jag mig som det ännu i egenskap av en anställning på Public Service. Vad få kanske känner till är mitt brinnande intresse för kriminalitet och den undre världen. Det grundar sig kanske att det funnits runt omkring mig i miljön under min uppväxt. Däremot har jag aldrig på något sätt varit nära att ramla dit själv på grund av detta. Dock ville jag gärna berätta någons historia som faktiskt hade valt den kriminella vägen i livet. Problemet var bara att folk sällan var angelägna att snacka. Sommaren 2014 förändrades dock det.

Det var under denna sommar som jag blev tillfrågad att följa och dokumentera en mans livshistoria i den undre världen. Det var denna sommar jag fick bekanta mig med Arif. Titelpersonen, som egentligen heter något annat, var på jakt efter någon som kunde berätta om sin tidiga uppväxt i Sollentuna, om de tidiga problemfyllda åren i skolan, om den rasism han ansåg sig falla offer för under 90-talet och om de tidiga vändorna som småkriminell på Sollentunas gator i from av hälare och haschlangare. Efter ett introducerande möte, kände jag att vi klickade bra och därmed fattades, ganska snabbt, beslutet att ta mig an uppdraget. Men det var inte de redan nämnda anekdoterna som fångade mitt intresse. Det var snarare det som kom senare i Arifs berättelse och som gjorde att han stack ut bland raden kriminella.

Det är när han efter några år som småkriminell kommer i kontakt med representanter för den ryska organiserade brottsligheten som historien verkligen tar en vändning. Det är då som han blir delaktig i en brottsorganisation som sträcker sig internationellt, i egenskap av ansvarig för den illegala försäljningen av Rohypnol på Stockholms gator.
Vi får här följa hans berättelser inom Organisationen och allt han bevittnade under sin tid inom den….

Detta utgör dock bara halva boken. Mina ursprungliga möten med titelpersonen vittnade om en man som upplevde sig väldigt orättvist behandlad av samhället, skolan och av Sollentuna kommun. Utöver att erkänna sin egen skuld över de brott han har begått, ansåg han även att de nämnda instanserna hade ett ansvar för att han blev kriminell. Som tonåring blev Arif nämligen avstängd permanent från gymnasiet, utan möjlighet till annan undervisning, på grund av en våldsam misshandel. I hans mening fanns inga andra alternativ för honom än att fortsätta ner på den kriminella väg han redan hade påbörjat. För att kunna rikta den kritik han hade och för att ge dem han riktar kritik mot en chans att svara på sagda kritik, insåg jag tidigt att jag behövde skriva en del som var separat från den huvudsakliga historien. En del som består av ett undersökande reportage där jag, utöver förundersökningar, domar, tidningsartiklar och andra handlingar, intervjuar exempelvis barndomsvänner, lärare, advokater, journalister, rektorer och sociologer. Allt för att kunna kartlägga Arifs tidiga år och få en bild av vad det var som gick fel.

Undersökningen består också av att förmedla bilden av 90-talets Sollentuna. En tid i kommunen som kantades av ungdomsbrottslighet och annan tyngre kriminalitet och som bidrog till att skapa en hel generation av unga som växte upp och blev yrkeskriminella, likt Arif själv. Många känner inte till denna mörka del i kommunens historia och jag kände därför ett ansvar att ta mig an uppgiften att berätta om det.

Nu ska jag inte bli för långdragen, då jag faktiskt menade vad jag sa i början av detta inlägg. Är ni intresserade av ”true-crime” som genre och av samhällsreportage så kan jag väl så här avslutningsvis inte göra annat än att tipsa om min bok som ni bland annat hittar på adlibris.com, cdon.com, bokon.se och dito.se. Har ni appen Apple iBooks så hittar ni den där också.

// Niko

# # # # # # # # # # # # # # #

2018-02-05