Tecknade serier blev föremål för debatt i Amerika på 1950-talet. Åtskillig energi har ägnats åt forskning kring vad det var som skapade vad man ofta benämner som en fullfjädrad moralpanik. Även om 1950-talets svenska moralpanik kring tecknade serier finns det vid det här laget också åtskilligt skrivet. I den svenska debatten har vanligt förekommande argument om serier och seriemediet fastslagits, både negativa och positiva. Dessa berör bl a läsvanor, läsförståelse, fördumning, normalisering av våld, samt distorderad världsbild och/eller skeva ideal. Dessa argument har därmed fått karaktärisera 1950-talets svenska moralpanik kring serier i tidigare forskning av bl a Erling Frick, Magnus Knutsson, Klara Arnberg och undertecknad.1 Forskning om huruvida, samt hur mycket, dessa argument förekom, redan innan 1950-talet i Sverige, och i så fall vilka, saknas dock till stor del. På grund av detta har 1940-talets svenska seriesyn undersökts i en mindre uppsats (Stockholms Universitet) bifogad i pdf-form nedan för den intresserade.

1940_TALET OCH SERIER

 

#

2018-06-29