Kulturkritikerna.se är en fristående sammanslutning av tyckare med det huvudsakliga syftet att skriva om kultur med olika ingångsperspektiv. Kulturkritikerna hette tidigare Autoexecute.se och skrev främst om film. Nu har perspektivet breddats för att innefatta all form av kultur, då främst populärkultur, men även kulturhistoria.

Vad gäller namnet ”Kulturkritikerna” skall det understrykas att vi inte är så märkvärdigt kritiska men att inte utveckla åsikter om man ständigt frossar i olika former av kultur är i stort sett omöjligt och det är med andra ord det som ligger i fokus.

Kontakt: kulturkritikerna@gmail.com

Vi är:
Johan G. Enocson
Niklas Grgic Sandberg
Felix Öhlen
Robert Winteman
Niklas Ejderfjäll
Tomas Sommar
Daniel Nyholm