1940-talets svenska syn på tecknade serier

1950-talets svenska seriedebatt

Seriernas betydelse för västerlandet